PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE UŠIVOSTI

Večina otrok dobi uši v domačem okolju, v šoli ali vrtcu, pa tudi izven in to ponavadi veliko prej, preden se problem sploh zazna.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne more nadomestiti ne šola, ne zdravstvena služba – smo jim pa lahko v pomoč. Zakon o nalezljivih boleznih ( Ur. L. št. 33, 30. 3. 2006 ) staršem nalaga odgovornost in obveznost razuševanja in jih seznani s posledicami odklanjanja njihovih obveznosti. Zaposleni v šoli nismo dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

  1. V      primeru, ko starši opazijo uši ali gnide pri svojemu otroku, morajo to      sporočiti razredniku, šolski svetovalni službi ali ravnateljici. Pri tem      je pomembno, da starši povedo, kateri oddelek obiskuje otrok, ni pa      potrebno povedati imena in priimka otroka.
  2. Šolska      svetovalna služba pripravi obvestilo za starše, s katerim šola starše      obvesti o pojavu naglavnih uši in jim naloži, da takoj, ko je to mogoče,      izvedejo razuševanje, v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih      uši. Šola v obvestilu staršem sporoči, kje lahko najdejo navodila za      ravnanje ob pojavu naglavnih uši. Odkritje uši ali gnid na otrokovi glavi      ne sme biti razlog, da se otroka pošlje domov, da se mu prepove gibanje      ali da se ga izolira iz okolja. Pomembno je, da nikoli javno ne      izpostavimo otroka, ki ima uši, ker ne moremo z gotovostjo vedeti, kdo je      vir za širjenje ušivosti in zato, da otroka ne stigmatiziramo.
  3. Starši      podpisana obvestila vrnejo razredniku, hranijo pa se v šolski svetovalni      službi.
  4. Ob      ponovnem obvestilu, da ušivost ni odpravljena, šolska svetovalna služba      pripravi obvestilo za starše, hkrati pa tudi soglasje, v katerem starši s      podpisom dovolijo, da v oddelku, kjer sumimo, da je vir za širjenje      ušivosti, preventivna sestra Zdravstvenega doma Slov. Konjice opravi      pregled lasišča otrok v tem oddelku. Podpisana soglasja zbere razrednik,      hranijo pa se v šolski svetovalni službi.
  5. Starše,      ki niso poskrbeli, da bi učinkovito opravili razuševanje, šolska      svetovalna služba v sodelovanju s preventivno sestro povabi na      individualni razgovor, v katerem jim razloži pomen sodelovanja vsakega      posameznika pri izvajanju      sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Šola poskuša ugotoviti      razloge za nesodelovanje in pomaga pri iskanju rešitev.
  6. Če      starši še vedno ne poskrbijo za odpravo ušivosti, šola oz. šolska      svetovalna služba o tem obvesti Inštitut za varovanje zdravja RS, Območni      zavod za zdravstveno varstvo in Zdravstveno inšpekcijo.
  7. Šolska      svetovalna služba o vseh aktivnostih v zvezi s pojavom ušivosti sproti      obvešča ravnateljico.

Priloga:

–      Preprečevanje in odpravljanje ušivosti – vloga vzgojno izobraževalnih zavodov

–      Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši

–      Kako odkrijemo uši

–      Kako odstranimo uši

Šolska svetovalna služba                                                Ravnateljica

Simona Pozeb                                                          Mag. Nevenka Brdnik

Dragica Taks Rutar

Predstavljeno : Svet staršev OŠ Ob Dravinji, Slov. Konjice, dne 2. 10. 2013