ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Izbirni predmeti

Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu odloči za dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da učenci ne izbirajo več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko.

Šola je ponudila pouk izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta. Učenci lahko izbirajo dve ali tri ure pouka iz katerega koli sklopa.

Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če je izpolnil vlogo za oprostitev.

 

 

 

     IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
                 
1   Francoščina I - FI1            
                 
2   Gledališki klub - GKL            
                 
3   Izbrani šport NOGOMET - IŠP            
                 
4   Izbrani šport ODBOJKA - IŠP            
                 
5   Likovno snovanje I - LS1            
                 
6   Likovno snovanje III - LS3            
                 
7   Multimedija - MME            
                 
8   Načini prehranjevanja - NPH            
                 
9   Nemščina I - NI1            
                 
10   Nemščina II - NI2 (2 skupini)            
                 
11   Nemščina III - NI3            
                 
12   Obdelava gradiv: les - OGL            
                 
13   Poskusi v kemiji - POK            
                 
14   Računalniška omrežja - ROM            
                 
15   Sodobna priprava hrane - SPH            
                 
16   Šolsko novinarstvo - ŠNO            
                 
17   Šport za sprostitev - ŠSP            
                 
18   Šport za zdravje - ŠZZ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko izbirnih predmetov se v šol. letu 2016/17 izvaja po fleksibilnem predmetniku, razen nekaterih, kateri so zaradi same specifike razporejeni skozi celotno šolsko leto.

V šolskem letu 2016/17 izvajamo 17 izbirnih predmetov. Učenci so razdeljeni v 19 skupin.

 

PREDMET

UČITELJ ŠT. SKUP.
1. ČEBELARSTVO Stanko Polanec 1
2. OBDELAVA GRADIV - LES Stanko Polanec 1

3.

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Anita Vrtovec 1
Borut Ceglar 1
4. TURISTIČNA VZGOJA Jovita Kovač 1
5. LIKOVNO SNOVANJE II Nada Hrovat 1
6. LIKOVNO SNOVANJE III Nada Hrovat 1
7. MULTIMEDIJA Hren Uroš 1
8. NEMŠČINA I Brigita Berglez 2
9. NEMŠČINA II Brigita Berglez 1
10. NEMŠČINA III Brigita Berglez 1
11. KEMIJA V ŽIVLJENJU Urša Ribič Hribernik 1
12. VZGOJA ZA MEDIJE - TISK Katja Holobar 1
13. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Uroš Hren 1
14. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Simona Pozeb 1
15. ŠPORT ZA SPROSTITEV

Robert Zrnec,

Anita Vrtovec

2
16. ŠPORT ZA ZDRAVJE Borut Ceglar 1
17. UREJANJE BESEDIL Uroš Hren 1
   S K U PA J   19

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Razred

PREDMET

UČITELJ ŠT. SKUP.
1. razred ANGLEŠČINA Katja Kranjc 3
1. razred Tepanje ANGLEŠČINA Tina Burič 1
4. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 2
5. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
6. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
4. + 5. razred ŠPORT Žan Vrtovec 1
4.+ 5.+6. razred TEHNIKA Mihael Stampfer 2
4.+5.razred Tepanje ŠPORT Žan Vrtovec 1

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv