ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Svet staršev

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

-        predlaga nadstandardne programe,

-        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

-        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

-        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

 

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV OŠ OB DRAVINJI

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

 

RAZRED IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK NAMESTNIKA
1. a Katja Škof Žavcer Matej Pogorevc
1. b Matic Petraš Andreja Janžič
1. c Dušan Škoporc Helena Marguč
2. a Dejan Verhovšek Sergej Dragan
2. b Klara Koprivnik  
2. c Tomaž Lajnšček Lidija Petrič
3. a Darja Drobne Gačnik Katja Juhart Korošec
3. b Darja Fijavž Nina Sirc Fijavž
3. c Miroslav Sabo Maja Olup
4. a Petra Studenčnik Joana Kupzyk
4. b Adriana Kuči Tamara Miličič Medven
5. a Tanja Levart Robi Iršič
5. b Margareta Obrovnik Hlačar Miroslav Sabo
6. a Irena Plohl Cvetka Mernik
6. b Mihael Leskovar Darja Črešnar
6. c Marko Jeseničnik Silvija Zorman
7. a Davorina Trstenjak Lucija Levart
7. b Danilo Hribernik Mateja Golčer
8. a Nina Sirc Fijavž Mojca Gorjup Krošl
8. b Marko Hlastec Marta Tome
9. a Miran Kočnik Alenka Ungar Dietinger
9. b Polona Klokočovnik Nadja Vezjak
Tepanje Mojca Lakožič  

 

 

 

Predsednik Sveta staršev v šol. letu 2017/2018 je Marko Hlastec, podpredsednik pa Mihael Leskovar .

 

Ostali dokumenti

 

DATOTEKE

 

Stari dokumenti:

- Vabilo_1._seja_2014.2015.doc

- 1._redne_seje_2014-2015.pdf

- 2._redne_seje_2014-2015.doc

- 2._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 3._redne_seje_2014-2015_Popravki_MH.doc

- 3._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 4._redne_seje_2014-2015_.doc

- 4._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 5._seja_2014.2015_Vabilo.doc

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv