ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

Svet staršev

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

-        predlaga nadstandardne programe,

-        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

-        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

-        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Svet staršev OŠ Ob Dravinji v šolskem letu 2016/2017 sestavljajo:

ODDELEK PREDSTAVNIK Namestnik
1. a Saša Koludrovič Kočnik Sergej Dragan
1. b Klara Koprivnik Primož Gašpar
1. c Tomaž Lajnšček Lidija Petrič
2. a Jakob Žugelj Tina Križnič
2. b Darja Fijavž Nina Sirc Fijavž
2. c Miroslav Sabo Maja Olup
3. a Blanka Kovačič Gregor Jazbec
3. b Tamara Milinčič Medven Adriana Kuči
4. a Vanja Šmid Milanka Friškovec
4. b Margareta Obrovnik Hlačar Miroslav  Sabo
5. a Alenka Zager Boštjan Mlakar
5. b Miha Leskovar Vanja Pristovnik
6. a Davorina Trstenjak  
6. b Barbara Golob Petra Vanček
7. a Alan Sirc Barbara Ramšak
7. b Marko Hlastec Marta Tome
8. a Miran Kočnik Alenka Ungar Dietinger
8. b Polona Klokočovnik Nadja Vezjak
9. a Karlina Koželj Natalija Iršič
9. b Sergej Dragan Maja Dragan
Tepanje 1. r Nevenka Grifič Vanja Hohler
   Tepanje   2. r Mojca Lakožič Simona Kukovičič
Tepanje 3. r Mateja Težak  
Tepanje 4. r Simona Stojan Barbara Pučnik
Tepanje 5. r Darja Črešnar  

Predsednik Sveta staršev v šol. letu 2016/2017 je Marko Hlastec, podpredsednik pa Mihael Leskovar .

 

Ostali dokumenti

 

DATOTEKE

 

Stari dokumenti:

- Vabilo_1._seja_2014.2015.doc

- 1._redne_seje_2014-2015.pdf

- 2._redne_seje_2014-2015.doc

- 2._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 3._redne_seje_2014-2015_Popravki_MH.doc

- 3._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 4._redne_seje_2014-2015_.doc

- 4._seja_2014.2015_Vabilo.doc

- 5._seja_2014.2015_Vabilo.doc

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev