ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Novice

OBVESTILO, 16. 7. 2019

Spoštovani,

 obveščamo vas, da v času od 22. 7. 2019 do 19. 8. 2019, na šoli ne bo uradnih ur.

»Odleteli« smo na počitnice

V ponedeljek, 24. 6. 2019, smo se ob 9. uri v šolski avli zbrali učenci, učitelji in starši, da bi počastili dan državnosti in nasmejani stopili v poletne počitnice. 

Na prireditev je “poštar” Timotej Polenek iz 7. b-razreda najprej prinesel čestitko, namenjeno naši zeleni domovini Sloveniji. Njej v čast ji je OPZ pod vodstvom ge. Romane Pokorn zapel himno in pesem Pionirska. S humornimi vložki so tudi ostali povezovalci iz 7. razredov – Jaka Lekosovar, Manca Levart, Blažka Mlakar, Anika Potočnik in Izabel Žerjav – napovedali komorno skupino mentorice ge. Janje Stampfer, ki je zapela pesem Življenje je lepo. Da smo FIT šola, so dokazali tudi naši gimnastičarji z atraktivno gimnastično točko, ki jo je z učenci pripravil g. Žan Vrtovec. Petošolka Ema Okovič je ob spremljavi na klavir vsem prisotnim zapela, učiteljice Kaja Bicskey, Romana Pokorn in Janja Stampfer pa so ob pesmi Zemlja pleše poleg petja tudi zaplesale. Pod mentorstvom ge. Janje Stampfer je OPZ 3. in 4. razredov zapel pesem Sprehod in nas popeljal do konca prireditve, ko so nas tri učiteljice ponovno presenetile s pesmijo Lahko ti podarim samo ljubezen in nas kot stevardese odpeljale z letalom na zaslužene počitnice. 

Na prireditvi smo podelili tudi priznanja najuspešnejšim učencem šole na različnih področjih, za kar sta poskrbeli ravnateljica šole, magistra Nevenka Brdnik, in pomočnica ravnateljice, ga. Petra Paradižnik. 

VALETA DEVETOŠOLCEV 2019

Zaključna prireditev devetošolcev v šolskem letu 2018/2019 je potekala v avli šole, in sicer v četrtek, 13. 6. 2019. 42 devetošolcev 9. a in 9. b razreda se je predstavilo skozi igro, pesem, ples in predstavitvena filma. Na plesni del valete, kjer so učenci pokazali, da naučene plese dobro obvladajo, je učence pripravljal učitelj plesne šole Devžej. 

Na prireditvi so se učenci zahvalili učiteljem, strokovnim delavcem šole, vodstvu šole, razredničarkama in staršem. V okviru programa je ravnateljica najuspešnejšim učencem podelila nagrade in priznanja. V imenu staršev se je vodstvu šole, razredničarkama in ostalim zaposlenim zahvalila gospa Nina Sirc Fijavž. Po prireditvi je sledila še pogostitev v jedilnici šole. Prireditev je bila prijetna in čustvena, saj se je poslovila generacija, ki je s svojima razredničarkama preživela štiri zelo ustvarjalna in prijetna leta.

PREDAJA KLJUČA 2019

Predaja ključa je potekala četrtek, 6. 6. 2019, peto in šesto  šolsko uro v šolski telovadnici. Vsebino iger in vse potrebno za izvedbo so pripravili učenci 9. b razreda. Za moralno podporo pa je poskrbela razredničarka Jana Novak Vehovar. Za ključ so se potegovali učenci 8. a in 8. b razreda. Ekipo posameznega razreda sta sestavljala dva fanta in dve dekleti. Predajo ključa, ki je potekala v sproščenem in prijetnem vzdušju, so si ogledali osmošolci in devetošolci. Ključ so si priborili učenci 8. b razreda. Njihovo veselje je znova pokazalo, kako veliko učencem pomeni pridobitev tega tradicionalnega simbola.

REZULTATI MEDNARODNIH CAMBRIDGE IZPITOV 2019

Učence, ki so 24. in 25. maja opravljali mednarodne Cambridge izpite iz znanja angleškega jezika, z veseljem obveščamo, da so izpite vsi uspešno opravili. K izpitu je pristopilo 27 učencev in prav vsi se lahko pohvalijo z izjemnimi rezultati. Učenci so v interakciji s tujimi izpraševalci dokazovali svoje komunikacijske spretnosti, se preverili v slušnih in bralnih sposobnostih ter dokazovali svoje pisne veščine.

Učenci, ki so opravljali izpite Starters, dosegajo raven znanja pred A1.

Učenci, ki so opravljali Preliminary English Test (PET), dosegajo raven znanja jezika na stopnji B1 in B2, na lestvici skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

K izpitu Preliminary English Test (PET) je pristopilo 7 učencev. Štirje izmed njih: Žiga Žnidaršič Pušnik iz 8. b, Samantha Lešnik iz 8. a, Janej Kotar Tominšek iz 7.c in Eneja Brdnik iz 9. b razreda so teste opravili z odliko, kar pomeni, da so dosegli rezultat nad 90 %.

Pri izipitih Young Learners English for Starters, Movers and Flyers so rezultati znanja prikazani s številom osvojenih ščitov pri posamezni spretnosti (pisne in bralne spretnosti, slušno razumevanje in govorne spretnosti). Znanje učenca za vsako spretnost se vrednoti z določenim številom osvojenih ščitov. Najvišje število ščitov pri posamezni spretnosti je 5.

Učenci ki so opravljali izpite Flyers in Movers dosegajo raven znanja na stopnji A1 in A2 na lestvici skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

K izpitu Young Learners English for Flyers je pristopilo 5 učencev. Vsi učenci so zelo uspešno opravili izpit. Učenci: Vita Jurak iz 4. b, Žiga Juhart iz 7. b in Izabela Gažovič iz 6. c razreda so izpit opravili z odliko, saj so pri vseh spretnostih osvojili vse možne ščite.

K izpitu Young Learners English for Movers je pristopilo 11 učencev. Vsi učenci so uspešno opravili izpit. Učenca Tine Celcer iz 5. b in Ajda Mlakar iz 6. c razreda sta izpit opravila z odliko, saj sta pri vseh spretnostih osvojila vse možne ščite.

Učenci, ki so opravljali izpite Starters, pa dosegajo raven znanja pred A1.

K izpitu Young Learners English for Starters je pristopilo 5 učencev. Vsi učenci so zelo uspešno opravili izpit. Učenka Ana Podgoršek Satler iz 5. a je izpit opravila z odliko, saj je pri vseh spretnostih dosegla vse možne ščite.


Slavnostna podelitev priznanj bo v začetku naslednjega šolskega leta.
Vsem učencem iskreno čestitamo!

 
Vodja Cambridge izpitov:                                                                    Ravnateljica:
Katja Kranjc, prof.                                                                             mag. Nevenka Brdnik

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

televizija

 

radio

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron