ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Novice

UČENCE IZBIRNIH PREDMETOV POSKUSI V KEMIJI TER RASTLINE IN ČLOVEK OBISKALE MAGISTRE FARMACIJE

V četrtek, 22. 5. 2014, smo učenci izbirnih predmetov poskusi v kemiji in rastline in človek prisluhnili predstavitvam farmacevtk. Učenci prvega izbirnega predmeta so zjutraj tudi obiskali lekarno. Po njenih prostorih jih je popeljala ga. Dragica Černigoj Kropf.
Ga. Andreja Hohler, mag. farm. spec. in vodja Lekarne Slovenske Konjice, nam je predstavila in približala delo v lekarni. Seznanila nas je s tem, kdo lahko dela v lekarni, podala nekaj osnovnih informacij farmacije, spregovorila o zdravilih - kaj moramo vedeti o njih, kdaj jih jemo, kje jih shranjujemo, kaj je lekarniška signatura.
Pri predstavitvi ge.
Cvetke Nunčič, mag. farm. spec., vodji Galenskega laboratorija Celje smo izvedeli veliko o Galenskem laboratoriju, ki je enota za proizvodnjo zdravil. Izvedeli smo, da se laboratorij imenuje po Claudu Galenu, rimskemu zdravniku, ki je sam izdeloval zdravila. Predstavila nam je galenski izdelek, kdo so zaposleni, kateri so osnovni prostori, kako so zaposleni oblečeni in pa tudi nekaj o prečiščeni vodi.
Pri tretji predstavitvi pa nam je gospa
Dragica Černigoj Kropf, mag. farm., vodja Lekarne Vitanje predstavila zdravilne rastline. Rastline uporabljamo tako za prehrano, zdravljenje in kot okrasne rastline. Poučila nas je o rastiščih zdravilnih rastlin, o času njihovega nabiranja, kje rastline skladiščijo aktivne substance, kaj izdelujemo iz zdravilnih zelišč …

 

Na srce nam je položila naslednji rek:
»Učenje je kot veslanje proti toku reke. Takoj ko odnehamo, nas odnese nazaj!«

                                                                                                       Karin Haložan, 9. b


 DSC0509

 DSC0481

 DSC0494

UČENCI IZBIRNEGA PREDMETA POSKUSI V KEMIJI (POK) IZVAJALI POSKUSE NA GIMNAZIJI SLOVENSKE KONJICE

V torek, 27. maja 2014, smo učenci izbirnega predmeta poskusi v kemiji na Gimnaziji Slovenske Konjice izvajali poskuse.

Preden smo se lotili samostojnega eksperimentiranja, nam je gospa Jelka Esih predstavila laboratorij in pravila za varno delo ter nam razdelila zaščitna sredstva (halje, očala in rokavice). S tem je poskrbela za našo varnost.

Pri izvedenih poskusih smo ugotavljali kislost, bazičnost in nevtralnost snovi, dokazovali zakon o ohranitvi mase, spoznavali različne načine nastanka soli ter tekmovali v dolžini faraonovih kač.

Za nova eksperimentalna doživetja se najlepše zahvaljujemo gospe Jelki Esih in Gimnaziji Slovenske Konjice.

                                                                                                                      Florijan Plohl, 8. b

Fotografije: Brina Jakopič, 8. b

gminazija-konjice2014

 

KEKČEVA DEŽELA

Učenci drugih razredov smo v sredo, 11. 6. 2014, obiskali Kekčevo deželo. Vanjo nas je odpeljal Bedančev avtobus. Najprej smo v Bedančevi kolibi našli ugrabljeno Mojco in spečega Bedanca. Bili smo čisto tiho, da ga nismo zbudili, Mojco pa smo srečno rešili. Ko smo prispeli do Brincljeve koče, smo naleteli na Bedanca. Seveda nas je bilo malo strah, a smo ga uspešno pregnali z oponašanjem sove. Brincelj nam je pokazal svojo hišico na drevesu, iz katere smo se spustili po toboganu. Nato nas je odpeljal do Kekca. Ta nam je pokazal skrivni rov, po katerem smo šli do njegove hiše. Tam so nas pozdravile koze. Kekec nam je zaupal skrivnost, ki je še nismo izdali. Peljal nas je k teti Pehti. Pokazala nam je "laboratorij" za pridelavo zdravilnih napojev. V svoji koči nam je postregla z zeliščnim čajem in "kruhom za pogum". Skupaj s Kekcem smo ji zapeli pesmice. Polni vtisov in lepih doživetij smo se v popoldanskih urah vrnili domov.12.6.2014 178

12.6.2014 174

12.6.2014 105

 Več fotografij je v galeriji.

IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI, ki se BODO IZVAJALI V NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU

2014/2015

Čebelarstvo

Francoščina II

Glasbeni projekt

Izbrani šport NOGOMET

Izbrani šport ODBOJKA

Kemija v življenju

Likovno snovanje I

Likovno snovanje II

 

Likovno snovanje III

Multimedija

Nemščina I

Obdelava gradiv: les

 

Org. v naravi in umetnem ok.

Poskusi v kemiji

Računalniška omrežja

Sodobna priprava hrane

Šolsko novinarstvo

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

Urejanje besedil

 

Francoščina, kot neobvezni izbirni predmet v 7. razredu, se v naslednjem šolskem letu

NE BO IZVAJALA.

 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Šolska svetovalna služba

 

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv