Ob zaključku šestletnega projekta Večjezičnost – Jeziki štejejo, se je na OŠ Ob Dravinji v sredo, 28. septembra odvijala angleška delavnica za učitelje angliste na temo Prepletanje jezikov v razredu. Delavnico je izvedla univerzitetna profesorica iz NY, Ofelia Garcia, ki je bila na šolo  povabljena  s strani Pedagoške fakultete v Ljubljani. V ponedeljek in torek je namreč na Pedagoški fakulteti potekala Zaključna konferenca Jeziki štejejo 2022 in Ofelia Garcia je na konferenci nastopila kot plenarna predavateljica.
Gospa Ofelia, ki je po rodu Kubanka je skupini učiteljev predstavila dolgoletne izkušnje na področju večjezičnega poučevanja in predstavila nekaj metod za delo v učilnici, v kateri se učenci (lahko) učijo v različnih jezikih, so podprti pri večjezičnem učenju, imajo omogočen prostor za razvijanje večjezičnosti in različne načine razumevanja besedil, jih učitelji in učna gradiva podpirajo pri njihovem socialno-čustvenem razvoju in izgradnji (več)jezične identitete.

Gospa Ofelia si je tudi ogledala šolo in bila vidno presenečena in navdušena nad podobo in pestrostjo aktivnosti, ki se izvajajo na šoli. Njen prvi obisk Slovenije bo zagotovo zaznamoval tudi obisk Slovenskih Konjic in OŠ Ob Dravinji.

Vodja projekta: Brigita Berglez