Varstvo vozačev in jutranje varstvo

Učenci prvih razredov devetletne osnovne šole imajo organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.15.

Za učence, ki se vozijo, je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 8.15 ter od 12.45 do pričetka odhodov avtobusov (do 13.50). V tem času je poskrbljeno za varnost vključenih učencev. Varstvo je obvezno za vse vozače razen v primeru, ko starši pisno potrdijo, da njihov otrok ne bo vključen v varstvo.

 RAZRED ČAS UČITELJ
I. triletje 7.00–8.15

Angelca Mlakar, Urška Groleger,

Brigita Štefane, Milena Strmšek

(tedenski razpored učiteljic)

II. in III. triletje 7.00–8.15

Stanko Polanec

Tepanje 7.00–8.15

Tanja Brdnik Templak,

učiteljice po razporedu dežurstva

II. + III. triletje

POPOLDAN

12.45–13.45 Primož Krivec