Seznam šolskih potrebščin za 2019/2020:

Vzgojni načrt:

Publikacija 2018/2019:

  • Kmalu…

Šolski spletni časopis:

LDN 2018/2019:

  • Kmalu…

Prometno varnostni načrt šole:

Načrt pisnih nalog v 1. ocenjevalnem obdobju 2019/2020:

  • Kmalu…

Načrt pisnih nalog v 2. ocenjevalnem obdobju 2019/2020:

  • Kmalu…