Podaljšano bivanje

Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja.

RAZRED ČAS UČITELJI
1. razred 11.55 – 16.15 Valerija Žnidar, Špela Sivka, Urška Seljak, Romana Pokorn, Tjaša Kovačič, Angelca Mlakar.
2. razred 11.55 – 16.15 Irena Ratej, Janja Pušič, Žan Vrtovec, Romana Pokorn, Miša Lešnik, Urška Groleger, Miha Stampfer, Suzana Kovše, Urška Seljak.
3. razred 11.55 – 16.15 Suzana Kovše, Miha Stampfer, Jerneja Menzinger, Urška Seljak, Katja Holobar, Špela Sivka, Robert Zrnec, Tina Esih, Žan Vrtovec, Urša Sovič.

4. razred,

5. razred

11.55 – 16.15 Bernarda Rebernak, Urška Jurak, Suzana Kovše, Urška Seljak, Jasmina Vodovnik, Žan Vrtovec, Robert Zrnec, Sonja Rak Založnik, Tamara Jegrišnik, Tina Esih.
Tepanje 11.55 – 16.15 Tanja Brdnik Templak, Bernarda Lapuh, Jerneja Menzinger, Tina Esih, Žan Vrtovec.