Podaljšano bivanje

Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja.

RAZRED ČAS UČITELJI
1. razred 11.55–16.15 Tjaša Kovačič, Anja Ramot, Mateja Trunkl
2. razred 11.55 –16.15 Teja Macuh, Brigita Štefane, Veronika Brdnik, Angelca Mlakar, Mateja Trunkl
3. razred 11.55–16.15 Urška Seljak, Veronika Brdnik, Jerneja Menzinger, Špela Sivka, Urška Groleger, Teja Macuh,

4. razred,

5. razred

11.55–16.15 Sonja rak Založnik, Urška Jurak, Janja Stampfer, nejc Špoljar, Petra Paradižnik
Tepanje 11.55–16.15 Igor Pavlović, Andraž Vuherer, Tina Burič