Podaljšano bivanje

Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja.

RAZRED ČAS UČITELJI
1. razred 11.55–16.30 Urška Seljak, Janja Stampfer, Tina Esih, Milena Pajek, Urška Groleger, Brina Meško
2. razred 11.55 –16.30 Katarina Konec, Irena Ratej, Špela Sivka, Jasmina Bogataj, Jerneja Menzinger, Urška Seljak, Milena Pajek, Brina Meško
3. razred 11.55–16.30 Urška Jurak, Jasmina Bogataj, Tamara Jegrišnik, Irena Ratej, Tina Esih, Janja Stampfer, Valerija Žnidar, Bernarda Rebernak, Brina Meško, Milena Pajek, Jerneja Menzinger, Urška Seljak

4. razred,

5. razred

11.55–16.30 Valerija Žnidar, Urša Sovič, Brina Meško, Irena Ratej, Urška Seljak, Valerija Žnidar, Bernarda Rebernak, Tina Esih, Sonja Rak Založnik, Jerneja Menzinger, Jasmina Vodovnik
Tepanje 11.55–16.15 Tanja Brdnik Templak, Bernarda Lapuh, Tina Burič