SESTAVA SVETA ZAVODA

Organ upravljanja šole je Svet šole, ki ima 11 članov (pet predstavnikov šole, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja).

SESTAVA SVETA ZAVODA
Predstavniki   ustanovitelja Predstavniki delavcev Predstavniki staršev

Anita Kodba,

Stane Levart,

Branko  Bračko

Anica Vehovar,

Simona Pozeb,

Robert Zrnec,

Mateja Zrnec,

Zorica Šket

Marko Hlastec,

Mihael Leskovar,

Mojca Lakožič

Predsednica sveta OŠ Ob Dravinji je Anica Vehovar, učiteljica matematike. Namestnica predsednice je Simona Pozeb, pedagoginja.

Navedeni svet šole je bil konstituiran 20.1.2016. Štiriletni mandat se izteče januarja 2020.

 

DATOTEKE