Osnovna šola Vič je skupaj z Združenjem veteranov mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin razpisala 16. literarni natečaj »Moja rodna domovina«, z naslovom »Voda – veselje in solze«.

Svojo pesem na razpisano temo je pod mentorstvom učiteljice Valentine Volavšek napisala tudi učenka naše šole Zala Tajnikar iz 6. c razreda in tako zanjo prejela nagrado.

Zali iskreno čestitamo in ji tudi v prihodnje želimo veliko ustvarjalnosti pri pisanju pesmi.

Nagrajena pesem: 

  Voda je več kot le pijača.
  Osrečuje nas, je naša zabava, veselje in včasih tudi igrača.
  Daje nam hrano, življenjski prostor in osvežitev,
  A naša nespametna dejanja nam včasih tudi vrača.

  Voda se razdaja za nas.
  Energijo daje, pomembna je za rast.
  Spoštovanja je vredna, saj ni naša last.
  Enako je nikjer na Zemlji ni,
  Ljudje, majhni in veliki, pa v njej se želijo namakati.
  Je voda na svetu za marsikoga denar,
  Edinstvena, za naš planet neprecenljiv je dar.

  Solza nežno teče po licih in razžira naše skrbi.
  Ob neurjih zna voda pokazati svojo razsežnost in moč.
  Lakomnost potokov in rek takrat je velika, njihov tok pa deroč.
  Zaklad naš nas s svojimi ujmami resno opozarja, rekoč:
»Ej, prisluhnite mi bolje, kako obupano kličem na pomoč!«

Zala Tajnikar, 6. c