Spoštovani starši.

 

Glede na potrjene primere okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji, vam želimo posredovati informacije o trenutno veljavnih preventivnih ukrepih, ki smo jih sprejeli v preteklem tednu na šoli in ki so ključnega pomena za preprečevanje širjenja virusa.

 

Med počitnicami smo za vse učence in zaposlene pripravili gradivo o preventivnih ukrepih, ki smo ga namestili v avlo šole in v vse učilnice, tako na matični šoli kot na podružnici Tepanje.

Poskrbeli smo, da smo učence na prvi šolski dan po počitnicah dosledno seznanili s temi preventivnimi ukrepi (higiena kašlja, pravilno umivanje rok, uporaba razkužil) in v okviru preventivnega načrta okrepili ukrepe na področju čiščenja šolskih prostorov.

 

Po šoli smo namestili razkuževalnike za roke in učence podučili o smiselni in varni rabi razkužila. Poskrbeli smo, da učitelji tekom dneva učence dosledno opozarjajo na pravilno umivanje rok, na uporabo brisačk, prtičkov in seveda papirnatih robcev ter tako bdijo nad higieno učencev. Prav tako učitelji skrbno spremljajo učence in v primeru, da pri njih zaznajo slabo počutje ali znake prehladnega obolenja, o tem nemudoma obvestijo starše, ki učence odpeljejo domov.  Učenci v takem stanju so namreč še bolj dovzetni za kakršnekoli okužbe.

 

Na šoli smo sprejeli ukrepe, ki jih narekujejo smernice s strani NIJZ in s strani MIZŠ:

  • sprejeli smo načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v času možnosti širjenja okužbe;
  • imenovali smo delovno-koordinacijsko skupino šole, ki usklajuje izvajanje načrta za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja in širjenja virusa;
  • na šoli smo določili prostor – izolirnico, ki je namenjena morebitni potrebi po karanteni.

Ves čas spremljamo smernice, ki nam jih narekuje NIJZ in sledimo okrožnicam s strani MIZŠ.

Prav tako smo se v petek, po razširjenem posvetu, ki ga je organiziral Zdravstveni dom Slov. Konjice, odločili, da zaradi povečanega tveganja prireditev Rojstvo, ki je bila načrtovana za 12. marca, prestavimo na kasnejši čas.

Naša odločitev se je izkazala za pravilno, saj je v soboto, 7. marca,  minister za zdravje z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih takšne prireditve tudi  prepovedal.

MIZŠ je v petkovi okrožnici šolam posredovalo tudi sledeče smernice: »

»Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.«

Prav je, da skupaj z vami, spoštovani starši, poskrbimo, da bomo vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajali v umirjenem okolju, brez prekomerne panike in z doslednim delovanjem v skladu z navodili NIJZ.

O vseh novih ukrepih in dogajanju v povezavi s korona virusom vas bomo sproti obveščali.

Želimo pa, da poskrbite, da v primeru, da vaši otroci kažejo znake prehlada ali slabega počutja, otroke zadržite v domači oskrbi.

V pomoč vam bodo morda tudi naslednje povezave:

ravnateljica

mag. Nevenka Brdnik