Znana misel pravi, da je življenje tako kot vreme, spremenljivo.

To v danem času še kako drži. Bodimo si v oporo in v pomoč in tudi ti hitro spremenljivi in neprijazni časi bodo enkrat minili.

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Danes se, za vas, učenke in učenci, zaključujejo podaljšane jesenske počitnice. Verjamem, da ste jih preživeli lepo, a hkrati srčno upam, da ste v tem podaljšanem tednu počitnic vendarle pomislili tudi na šolo; prebrali kakšno knjigo, prelistali vaše zvezke, pregledali učne vsebine, skratka, se potrudili, da si čim prej povrnete učno kondicijo.

Dobra učna kondicija in vaša pripravljenost za delo bosta v tednu, ki prihaja, še kako pomembna.

Zaradi slabe epidemiološke slike v državi se namreč v ponedeljek, 9. novembra 2020 ne vračamo v šolo, ampak vsi pričenjamo s poukom na daljavo, od doma.

Res je, da smo se na pouk na daljavo v tem šolskem letu pripravljali, da nam bo lažje, kot je bilo v spomladanskem času.

Res pa je tudi, da šolanje na daljavo ni enako šolskemu delu v šoli, v direktnem stiku z vašimi učitelji.

Učenci in učenke dobro veste, da je pri  pouku na daljavo potrebne več energije, predvsem pa dobre organizacije vašega dela in samodiscipline. Učenci razredne stopnje pa vsekakor potrebujete obilo pomoči in podpore vaših staršev.

Sledi nekaj pomembnih informacij in napotkov za VIZ delo v prihodnje.

1. POTEK POUKA NA DALJAVO od 9. 11. 2020

Pouk bo za vse učence šole potekal po enotnem komunikacijskem kanalu:

– preko Arnesovih spletnih učilnic

– v živo preko videokonferenčnega sistema Zoom.

2. VSTOP V I-UČILNICO OŠ OB DRAVINJI

Do svoje I-učilnice učenci dostopate preko spletne strani šole. V spletnih učilnicah za posamezni razred bodo naložene učne vsebine za posamezni šolski dan po urniku.

3. URNIKI VIDEO KONFERENC

Na spletni strani šole je povezava do urnika video konferenc.

Učenci dnevno spremljajte urnik svojega razreda.

4. BONTON VIDEOKONFERENCE

Da bo lahko videokonferenca, ki poteka v živo, tekla nemoteno, se je potrebno držati naslednjih pravil:

 • Prehranjevanje med konferenco ni dovoljeno.
 • Pri prijavi v videokonferenco je potrebno vpisati pravo ime in priimek učenca.
 • Na konferenco se pripravi kot na pouk v šoli (urejenost, oblačila …).
 • Poskrbi, če je mogoče, da je v okolici čim manj hrupa (izklopi druge naprave v bližini – telefon, TV …).
 • Obvesti druge družinske člane, da boš imel pouk v obliki konference, da te v tem času ne motijo.
 • Če bo na konferenci prisoten še kdo od družinskih članov, o tem obvesti učitelja, ki konferenco vodi.
 • Pravočasno, vsaj 10 min pred konferenco, preveri delovanje mikrofona in kamere.
 • Ob pričetku konference imej izklopljeno kamero in mikrofon. Po navodilih učitelja, ki vodi konferenco, boš morda kasneje lahko oboje vključil.
 • Če želiš kaj povedati, to napraviš tako, da v orodju za pogovor Chat-u zaprosiš učitelja za besedo.
 • Ko želiš kaj povedati, počakaj, da ti učitelj, da besedo.
 • Če dokler ne dobiš besede, imej mikrofon izklopljen.
 • Vklopi si klepetalnico (chat – oblaček v spodnji vrstici) in spremljaj, kaj bo tam zapisano.
 • Med konferenco si ne pišeš sporočil v kakšnem drugem socialnem okolju s svojimi prijatelji ali sošolci.
 • Snemanje videokonference brez soglasja učitelja je strogo prepovedano in spada med težje kršitve šolskega reda.

5. IZBIRNI PREDMETI, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, DOPOLNILNI, DODATNI POUK

Vse zgoraj naštete VIZ dejavnosti se izvajajo v skladu z urnikom.

6. DODATNA STROKOVNA POMOČ

Poteka v stiku z učitelji izvajalci DSP.

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

Prepričana sem, da nas je spomladanska izkušnja pouka na daljavo vendarle okrepila in da se v tokratno delo na daljavo podajamo bolj smelo in pogumno.

Skupaj bomo uspeli.

Vi, dragi učenci in učenke poskrbite, da boste svoje šolske obveznosti opravljali vsakodnevno sproti. Razporedite si šolsko delo tako, da vam ostane dovolj časa za gibanje in sprostitvene dejavnosti.

Vas, spoštovani starši pa naprošamo, da bo vaša vloga v smislu podpore učencem pri vzpostavitvi redne delovne rutine in pri mlajših učencih v podpori pri delu v spletnih učilnicah in z IKT orodji.

Če bomo sodelovali in si pri delu vzajemno pomagali, bomo zagotovo bolj uspešni.

PAZITE NASE IN OSTANITE ZDRAVI! To je v teh časih najbolj pomembno.

Ravnateljica mag. Nevenka Brdnik