1. UVOD

Spoštovani starši.

Po devetih tednih poteka izobraževanja na daljavo se v ponedeljek, 18. maja, v šolo vračajo učenci 1. triletja. Starši ste razrednikom s prijavnico napovedali povratek in jim posredovali podpisano izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, ki je pogoj za ponovno vključitev učencev v šolski prostor. Veseli smo dejstva, da se v šolo vrača večina učencev.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da brez podpisane izjave staršev otroka v šolo ne bomo sprejeli.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

 

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan. Namen današnjega obvestila je zlasti ta, da se z učenci o spremenjenem šolskem vsakdanu pogovorite in jih na povratek v šolo pripravite.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

 

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

 

Glede na še vedno trajajoče posebne razmere je šola dolžna upoštevati stroge higienske ukrepe in protokole čiščenja  v skladu s priporočili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že po povratku z zimskih počitnic, ko se je koronavirusna bolezen pojavila v sosednji Italiji, smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

  • Higiena kašlja.
  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • Razkuževanje rok.
  • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.

 

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

V avli I. triletja je urejena info točka, po šoli in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

 

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Pri učencih 1. triletja maska ni potrebna in zahtevana.

Naprošamo vas, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prihajalo do nepotrebnega strahu.

 

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT IN ODHODA IZ ŠOLE

 

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

  • Glavni vhodi v šolo bodo zaklenjeni.

Vstop v šolo bo vhod pri I. triletju. Starši se boste proti vhodu pomikali po označenem koridorju, kjer boste ohranjali 1,5 metrsko medosebno razdaljo.

  • Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši boste otroka pospremili do vhoda.
  • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učenca bo sprejel in ga usmeril h garderobi.
  • V avli bodo dežurni učitelji, ki bodo učence usmerjali v učilnice in skrbeli za upoštevanje ukrepov.
  • Ob odhodu iz šole starši otroka počakate zunaj; dežurni učitelji bodo otroka pospremili do izhoda

 

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

 

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 5.30) in podaljšano bivanje (do 16.15).

Skupine in urnike JUV in OPB smo pripravili glede na prijave, zato vas naprošamo, da se držite napovedanih terminov.

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti, in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu. Prevoznik opozarja, da si morajo otroci pri vstopu razkužiti roke in sesti na označena mesta.

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

4.4 Organizacija VIZ dela – razdelitev v skupine in učitelji

V skladu s priporočili NIZJ smo vse razrede od 1. do 3. razreda razdelili v dve skupini (skupno 16 skupin po 9 – 13 učencev). Skupine smo oblikovali glede na prihajanje in odhajanje otrok v JUV in OPB in v zvezi s tem zagotavljanja čim manj prehajanj med različnimi skupinami učencev.

Zagotovitev strokovnih delavcev za poučevanje v 16 skupinah je bila organizacijsko zelo težka naloga. V vsaki skupini bosta delo kombinirala dva učitelja, razrednik bo enakomerno izvajal učno obvezo izmenjaje v obeh skupinah.

4.5 Urnik

Pouk bo potekal po običajnem urniku. Izvajali bomo pouk obveznih predmetov, NIP angleščina v 1. razredu. ID ne bomo izvajali. Urnike vam bodo posredovali razredniki.

4.6 Učne vsebine

Učitelji bodo prvi teden pouka v šoli veliko časa, skladno s Priporočili ZRSŠ namenili vzpostavitvi higienskega režima med učenci, spoznavanju spremenjenega hišnega reda in šolskega prostora, navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Veliko časa bodo posvetili gibanju na prostem, pogovoru o tem, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma, skratka poskrbeli bodo, da bo uvajanje potekalo postopoma, brez stisk.

4.7 Šolske potrebščine in ostala oprema

Učenci naj prvi šolski dan v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, nato pa jih bodo vse puščali v šoli. Šolskih potrebščin ne bodo odnašali domov.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic.

4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e- pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, morate uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke.

4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Pogovorite se z njimi tudi o spremenjenem učnem okolju, kjer bo v učilnici le del njihovih sošolcev in sošolk. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

4.10 Zobozdravstvena oskrba

Šolska zobozdravnica dr. Aleksandra Ledl sporoča, da bo v šolski ambulanti v naslednjem tednu pričela z izvajanjem zobozdravstvene oskrbe otrok. O posegu vas bodo obvestili, naprošajo pa, da se o posebni varovalni opremi zobozdravnice z otroci pogovorite.

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. maja, se bomo z našimi učenci srečali v spremenjenem šolskem prostoru, s spremenjenimi navadami. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh, kolikor je z naše strani mogoče. Kaj bo pokazal čas, je nemogoče napovedati; preveč je neznank in vprašanj.

Z vso vnemo in odgovornostjo pa se bomo kljub drugačnim časom posvetili našemu osnovnemu poslanstvu – pedagoškemu delu z učenci v živo, ki smo ga vsi željno pričakovali.

Priloge:

Ravnateljica  mag. Nevenka Brdnik