Vloge, povezane z vpisom v 1. razred:

Vloge, povezane z vpisom ali prepisom med obdobjem šolanja: