Podaljšano bivanje

Učenci od prvega do petega razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.55 do 16.30.

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole le s pisnim obvestilom staršev učitelju podaljšanega bivanja.

RAZRED  ČAS UČITELJI
1. razred 11.55–16.30 Marija Kuzman Vilič, Miša Lešnik, Urška Seljak, Jerneja Menzinger, Lea Mlinar, Tamara Jegrišnik
2. razred 11.55 –16.30 Anja Ramot, Špela Sivka Urška Seljak, Marija Kuzman Vilič
3. razred 11.55–16.30 Urška Seljak, Jerneja Menzinger, Sanja Levart, Bernarda Rebernak, Brigita Štefane, Lea Mlinar, Marija Kuzman Vilič

4. razred,

5. razred

11.55–16.30 Urška Jurak, Bernarda Rebernak, Katarina Konec, Janja Stampfer, Sonja Rak Založnik, Tamara Jegrišnik, Lea Mlinar, Sanja Levart, Urška Seljak, Anja Ramot
Tepanje 11.55–16.15 Tanja Brdnik Templak, Tina Burič, Kaja Bicskey