POZOR: Učitelji uporabljajo navedene e-naslove le za občasno komunikacijo s starši, zato starše naprošamo, da za komunikacijo z učitelji še vedno uporabljajo telefon oz. osebni obisk v šoli. Vse e-pošte učiteljev za tekoče šolsko leto so objavljene v publikaciji šole.

PRIIMEKIMEELEKTRONSKI NASLOV
BERGLEZBRIGITAbrigita.berglez@obdravinji.si
BICSKEYKAJAkaja.bicskey@obdravinji.si
BOGATAJJASMINAjasmina.bogataj@obdravinji.si
BRDNIKNEVENKAnevenka.brdnik@obdravinji.si
BRDNIKVERONIKAveronika.brdnik@obdravinji.si  
BRDNIK TEMPLAKTANJAtanja.brdnik-templak@obdravinji.si
BRGLEZVENESAvenesa.banovsek@obdravinji.si
BURIČTINAtina.buric@obdravinji.si
CEGLARBORUTborut.ceglar@obdravinji.si
DOLENCANITAanita.dolenc@obdravinji.si
DORNER RADOSAVLJEVIĆINGRIDsvetovalna.sluzba@obdravinji.si
ESIHTINAtina.esih@obdravinji.si
FEVŽERIRENAirena.fevzer@obdravinji.si
GROLEGERURŠKAurska.groleger@obdravinji.si
HOLOBARKATJAkatja.holobar@obdravinji.si
HRIBERNIKBRIGITAbrigita.hribernik@obdravinji.si
JAVORNIKSANJAsanja.javornik@obdravinji.si  
JEGRIŠNIKTAMARAtamara.jegrisnik@obdravinji.si
JURAKURŠKAurska.jurak@obdravinji.si
KAMENŠEKBERNARDAbernarda.lapuh@obdravinji.si
KAVCVERONIKAveronika.kavc@obdravinji.si
KONECKATARINAkatarina.konec@obdravinji.si
KOVAČJOVITAjovita.kovac@obdravinji.si  
KOVAČIČTJAŠAtjasa.kovacic@obdravinji.si
KOVŠE BREZNIKSUZANAsuzana.kovse@obdravinji.si
KRANJCKATJAkatja.kranjc@obdravinji.si
KRIVECPRIMOŽprimoz.krivec@obdravinji.si
LEŠNIKMARIJAmisa.lesnik@obdravinji.si
LEVARTANTONIJAtonija.levart@obdravinji.si
LEVARTSANJAsanja.levart@obdravinji.si
LIKAVECLINAlina.likavec@obdravinji.si  
MENZINGERJERNEJAjerneja.menzinger@obdravinji.si
MLAKARANGELAangela.mlakar@obdravinji.si
MLINARLEAlea.mlinar@obdravinji.si
PARADIŽNIKPETRApetra.paradiznik@obdravinji.si
PAVLOVIĆIGORigor.pavlovic@obdravinji.si  
POKORNROMANAromana.pokorn@obdravinji.si
POLANECSTANISLAVstanko.polanec@obdravinji.si
POZEBSIMONAsimona.pozeb@obdravinji.si
RAK ZALOŽNIKSONJAsonja.rak@obdravinji.si
RAMOTANJAanja.ramot@obdravinji.si
REBERNAKBERNARDKAbernarda.rebernak@obdravinji.si
RIBIČ HRIBERNIKURŠKAurska.ribic-hribernik@obdravinji.si
NINASEKIRNIKnina.sekirnik@obdravinji.si  
SELJAKURŠKAurska.seljak@obdravinji.si
SIVKAŠPELAspela.sivka@obdravinji.si
GAŠPERSOJČgasper.sojc@obdravinji.si  
SOVIČURŠAursa.sovic@obdravinji.si
STAMPFERJANJAjanja.pusic@obdravinji.si
STAMPFERMIHAELmihael.stampfer@obdravinji.si
STRMŠEKMILENAmilena.strmsek@obdravinji.si
ŠKETZORICAzorica.sket@obdravinji.si
ŠPOLJARNEJCnejc.spoljar@obdravinji.si
ŠTEFANEBRIGITAbrigita.stefane@obdravinji.si
VODOVNIKJASMINAjasmina.vodovnik@obdravinji.si
VOLAVŠEKVALENTINAvalentina.volavsek@obdravinji.si
VRTOVECANITAanita.vrtovec@obdravinji.si
VRTOVECŽANzan.vrtovec@obdravinji.si
ZALOŽNIKJOŽICAjozica.zaloznik@obdravinji.si
ZRNECMATEJAmateja.zrnec@obdravinji.si
ZRNECROBERTrobert.zrnec@obdravinji.si
ŽNIDARVALERIJAvalerija.znidar@obdravinji.si