Seznam šolskih potrebščin za 2024/2025:

Seznam gradiv OB DRAVINJI

Seznam gradiv TEPANJE

Vzgojni načrt:

Publikacija 2023/2024:

Šolski spletni časopis:

LDN 2023/2024:

Prometno varnostni načrt šole:

Načrt pisnih nalog v 1. ocenjevalnem obdobju 2023/2024: