Fit pedagogika… za prihodnost naših otrok

Sodobna strategija učenja in poučevanja, katere temelj se skriva v besedi Fit (biti v dobri psihofizični kondiciji). Zajema učne pristope, s katerimi dosegamo pri učečemu v procesu učenja psihofizično ravnovesje in s tem omogočamo kakovostnejše učenje. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V učne metode vključuje vse vidike posameznikovega razvoja, tako motoričnega, kognitivnega, osebnostnega, socialnega, čustvenega in telesnega. Razvoj in učenje otrok poteka celostno in zahteva harmoničen pristop k vsem omenjenim področjem, prav ta pristop pa je v ospredju pri filozofiji Fit pedagogike, saj se pomanjkanje spodbud na posameznem področju posledično odraža tudi na ostalih področjih otrokovega razvoja. Strategija učenja v gibanju se, kot že omenjeno prepleta z igro, ki je najučinkovitejša metoda učenja, saj učeče vabi v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. Tako rastejo v sposobnejše osebe, iščejo rešitve, se učijo razmišljati in izzivajo svojo ustvarjalnost. Glavna cilja Fit pedagogike sta tako zdrav, celostni razvoj in doseganje boljših učnih rezultatov otrok in mladostnikov.

Fit pedagogika temelji na učenju v gibanju in strategijah učenja (aktivno, asociativno, primerjalno, izkustveno, celostno, sodelovalno in kritično učenje), fiziologiji, nevroznanosti in izobraževalni nevroznanosti ter išče svoje specifične karakteristike v razvojnih posebnostih otroka in mladostnika ter v njem samem, saj iz njega izhaja. Ne izpostavlja neuspehov, temveč poudarja pomembnost majhnih uspehov. Dosežki otrok in mladostnikov se namreč začnejo že s “pripravljenostjo poizkusiti”. Sami se preizkušajo, učijo na reševanju napak, raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar jih vodi k obvladovanju različnih nalog. Poleg vsega navedenega pa je Fit pedagogika sodobna, dinamična, inovativna, zabavna, pestra, motivacijska, zdrava in pozitivna učna strategija.

Pozitivni učinki Fit pedagogike so večplastni. Otrok in mladostnik doživljata ugodje ob učenju v gibanju, saj je spodbujena njuna naravna potreba po gibanju, sodelovanju z vrstniki in odraslimi, obenem sta visoko motivirana, osredotočena in skoncentrirana. Fit pedagogika ohranja otrokov raziskovalni duh, mu daje možnost za ustvarjalnost, spodbuja k iskanju lastnih rešitev, ga uči razmišljati, obenem pa sledi njegovemu naravnemu celostnemu razvoju, upošteva razvojna kritična obdobja in ohranja njegovo pripravljenost ter navdušenje za sodelovanje.

Vloga učitelja v procesu otrokovega razvoja in učenja je izjemno kompleksna, zahtevna in odgovorna. Pri Fit pedagogiki so učitelji mentorji, ki z otroki in mladostniki sodelujejo, kar velja tudi obratno, da učitelji z njimi sodelujejo. Če bi se poljudno izrazili, so tekom učnega procesa učitelji režiserji, učenci pa glavni igralci. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo. Vsi učiteljevi ukrepi pa so naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do učenja ter morajo podpirati oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev (otroci znajo poiskati in dati pomoč). To je pot s katero bomo skupaj dosegli učinkovitost in napredek, naši otroci pa bodo zrasli v samozavestne, zadovoljne, zrele in zdrave osebe z visoko stopnjo funkcionalnega znanja.

2. FIT4KID MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA 2023

FIT4KID HIMNA – Slovenska verzija

FIT4KID HIMNA – Angleška verzija

FAM – FIT AKTIVNE METODE

FIT AKTIVNA METODA je oblika učenja v gibanju.

Pri učencu poveča koncentracijo, osredotočenost in motivacijo za učenje.

Vključuje oblike asociativnega, primerjalnega, sodelovalnega, izkušenjskega in drugih oblik aktivnega učenja.

FHS – FIT HITRE STIMULACIJE

FIT hitra stimulacija je kratkotrajna telesna dejavnost, ki traja od 1 do 3 minut.

Omogoča psiho-fizično sprostitev, vzpodbudi srčno-žilni in dihalni sistem ter s tem pripravi telo na nadaljnje psiho-fizične obremenitve.

Poveča OSREDOTOČENOST in KONCENTRACIJO, zmanjša možnost za nastanek negativnih čustvenih situacij in omogoča vzpostavitev čustvenega ravnovesja.

MNENJA UČENCEV O FIT PEDAGOGIKI

Ema, 5. a: “Meni je pri izvajanju FIT metod najbolj všeč, da si večzapomnimo in čas hitreje mine. Zdi se mi, da odkar uporabljamo FIT metode snov še bolje razumem kot prej. Rada Izvajam FIT metode, ker menim, da je to zdravo za moje zdravje in za moj učni uspeh”.

Pika, 5. a: “FIT aktivne metode so mi všeč, saj ko se z njimi učim, mi je bolj zabavno, več si zapomnim in ne pade mi koncentracija. Ko se v šoli učimo s FIT aktivnimi metodami, je zabavno in potem imamo boljše ocene in znanje”.

Daniel, 5. a: “Meni je pri FITU všeč to, da je pouk bolj zanimiv, hitreje mi mine, bolj je razgiban. Več lahko delamo v parih. Se družimo”.

Miha, 5. a: “Meni je učenje s FIT metodami všeč. Všeč mi je zato, ker smo lahko v gibanju in smo lahko svobodni. Vem pa tudi, da če smo v gibanju, si lahko možgani več in hitreje zapomnijo. Je pa tudi učenje in ponavljanje snovi s FIT metodami bolj učinkovito in bolj zabavno”.

Živa, 5. a: “Všeč so mi FIT vaje med poukom, ker čas hitro mine in je enostavno bolj zabavno, da ne samo sedimo med poukom. Zanimivo ej tudi, koliko različnih FIT metod sploh je! Nekatera imena so pa tudi kar smešna, kar je tudi zabavno. Zdi se mi, da FIT res deluje na možgane, kar je super”!

Jure, 5. c: “FIT metode so mi všeč, ker se pri njih veliko gibamo in si tako lažje zapomnimo.”

Anja, 5. c: “FIT metode so mi všeč, ker je učenje z njimi bolj zabavno, ker si z njimi hitreje zapomnim snov, katero se učimo.”

Tadej, 5. c: “FIT metode so mi všeč, ker takrat ne rabim sedeti in prepisovati s table.”

Liam, 5. c: “Všeč so mi zaradi tega, ker ne samo sediš in pišeš, ampak tečeš, hodiš, se gibaš med poukom.”

Tim, 8. b: “FIT pedagogika mi je všeč, saj požene kri po telesu in me spodbudi k razmišljanju.”

Nia, 8. c: “FIT pedagogika mi je všeč, saj nisem tako učno uspešna in mi take vaje zelo pomagajo.”

Dženana, 8. c: “Kadar imamo veliko FIT ur, si lažje zapomnim stvari in veliko bolj zabavno je. Želim si imeti veliko FIT ur.”