SESTAVA SVETA ZAVODA

Organ upravljanja šole je Svet šole, ki ima 11 članov (pet predstavnikov šole, dva predstavnika staršev in tri predstavnike ustanovitelja).

SESTAVA SVETA ZAVODA
Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev Predstavniki staršev

mag. Anita Kodba

Annemary Kotnik

Nadja Punčuh

Antonija Levart

Romana Pokorn

Špela Sivka

Zorica Šket

Anita Vrtovec

Robert Modernič

Matic Petraš

Predsednica sveta OŠ Ob Dravinji je Anita Vrtovec, učiteljica ŠPO. Namestnica predsednice je Romana Pokorn, profesorica razrednega pouka.

Navedeni svet šole je bil konstituiran 20.1.2020. Štiriletni mandat se izteče januarja 2024.

DATOTEKE