Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev OŠ Ob Dravinji v šolskem letu 2020/2021 sestavljajo:

ODDELEKPREDSTAVNIK
1. aTomaž Onič
1. bMargareta Obrovnik Hlačar
2. aKatarina Verhovšek
2. bMateja Kolar
3. aKarmen Pavrič Konušek
3. bToni Stanojević
3. cBarbara Potnik
4. aKatja Škof Žavcer
4. bMatic Petraš
4. cLaura Krančan
5. aAnita Peček Stramšak
5. bBarbara Plesnik
5. cTatjana Kotnik
6. aDamjan Prosenak
6. bNina Fijavž
6. cMaja Olup
7. aPetra Studenčnik
7. bMarta Tome
7. cAdriana Kuči
8. aDarja Bremšak
8. bGregor Artnik
8. cBarbara Pučnik
9. aStanko Plohl
9. bSandra Godec Mavhar
9. cJožica Sirc Klančnik
Tepanje 1. r + 2. rManja Vezjak
Tepanje 3. rRobert Modernič
Tepanje 4. rAntonija Orož
Tepanje 5. rLavra Marinko

Predsednik Sveta staršev v šol. letu 2020/2021 je Matic Petraš podpredsednca pa Adriana Kuči.