Projekt VREMENSKA POSTAJA
 
Koordinatorici: Jana Novak Vehovar in Simona Pozeb
 
Člani tima:
zaposleni: Vili Kokol in Stanko Polanec
učenci: Jaša Dietinger, Zara Hlastec, Luka Kuder, Rene Školc
zunanji sodelavci: Jan Vahter in Franc Vahter
začetek: šolsko leto 2017-2018
 
Cilji:
– seznanitev z zgodovino vremenskih postaj
– seznanitev z aparaturami in merjenjem kazalnikov vremena
– izdelava lastne vremenske postaje
– zbiranje in obdelava podatkov
– grafična predstavitev podatkov
– objava meritev na spletni strani šole
– vključevanje učencev 8. in 9. razredov v ažurno spremljanje podatkov o vremenu
– v šolskem letu 2019/2020 so projektu sodelovali učiteljica Jana Novak Vehovar in učenki Tina Kuder ter Julija Dovečar Bremšak

 

Podatki iz šol. leta  2019/2020


Podatki iz šol. leta 2018/2019

Šolsko leto 2021- 2022

Po prekinitvi spremljanja podatkov v šolskem letu 2020 – 2021 zaradi večkratnega zaprtja šol ob epidemiji covid 19, smo spet nazaj.

Od leta 2017 vsakodnevno spremljamo podatke o temperaturi, zračnem tlaku, vlažnosti ozračja, količini padavin in smeri vetra.

Podatke skrbno zbirata Tina Kuder in Julija Dovečar Bremšak. Ob koncu meseca podatke grafično predstavita in potem jih objavimo na spletni strani šole.

V tem šolskem letu načrtujemo predstavitev naprav in dela za učence 6. razredov v okviru razrednih ur.