Spoštovani starši/skrbniki! 

Obveščamo vas o možnosti pridobitve nove računalniške opreme za izposojo Ministrstva za digitalno preobrazbo. Gre za prenosne računalnike, ki so namenjeni šoloobveznim otrokom. Vabimo vas, da preberete priloženo obvestilo in če izpolnjujete pogoje, oddajte vlogo čim prej.

Upravičenci lahko vloge oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov, vendar najkasneje do 22. junija 2024. Izbranemu vlagatelju bo računalnik dodeljen v izposojo za dve leti, z možnostjo podaljšanja.

Za več informacij in podrobnostih o pogojih ter načinu oddaje vloge vas prosimo, da si ogledate prilogo ali obiščete spletno stran JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Lep pozdrav

Šolska svetovalna služba