Spoštovani starši!

Ključna vprašanja, ki si jih v tem času negotovosti in dolgega obdobja trajanja pouka na daljavo vsi postavljamo, so:

mi v šoli, kako učencem posredovati učne vsebine, da bodo na koncu zmogli, naredili, znali;

vi, spoštovani starši, doma pa, kako učence v enoličnem vsakdanu, ko je dan enak dnevu, spodbujati in še motivirati za redno opravljanje šolskih obveznosti.

Vsi skupaj pa ne smemo pozabiti na dobro psihofizično počutje tako otrok kot tudi nas samih. To je odgovornost nas, odraslih. Odrasli smo otrokom zgled, zato je prav, da jim nudimo podporo in ohranjamo optimizem. Pri tem je koristno, da sodelujemo, si pridobivamo izkušnje in nova znanja.

S tem namenom bomo v naslednjem tednu izvedli RODITELJSKI SESTANEK, ki bo razdeljen na dva dela

PRVI DEL SESTANKA – ŠOLA ZA STARŠE

Predavanje mag. Janija Prgića –

Zdravi možgani – zdravi otroci,

v katerem se mag. Jani Prgič osredotoča na vpliv nevrotokosinov na razvoj otrok in strategije, s katerimi lahko našim otrokom pomagamo k zdravemu odraščanju. Tema je izjemno aktualna in bistvena za dobro mentalno zdravje naših otrok.

Izseke iz 2-urnega izobraževanja si lahko pogledate na tej povezavi: https://www.neuroeducation.si/video-nevrotoksini-predstavitev/

Predavanje bo na voljo staršem od 28. 1. zjutraj pa do polnoči istega dne. Geslo do povezave vam bodo posredovali razredniki v sredo popoldan.

DRUGI DEL SESTANKA – DELOVANJE UČENCEV POSAMEZNEGA RAZREDA NA UČNEM PODROČJU IN SPLOŠNO STANJE IN POČUTJE UČENCEV

(potek dela na daljavo v oddelku, odzivnost in motivacija, interes za delo,  odgovornost in disciplina pri delu, gibalne dejavnosti …)

Termin – čas drugega dela roditeljskega sestanka vam bodo posredovali razredniki.

Spoštovani starši,

verjamem, da si boste predavanje z zanimanjem ogledali. Vsebine so aktualne in za vse nas koristne.

ŽELIM VAM VSE DOBRO. OSTANITE ZDRAVI!

Ravnateljica, mag. Nevenka Brdnik