Slovenske Konjice, 3. 1. 2022


VPIS V 1. RAZRED
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Kaj nam bo življenje prineslo,
ne moremo predvideti.
Največje veselje doživiš vedno tam,
kjer ga najmanj pričakuješ.
(Antoine de Saint-Exupéry)


V drugi polovici meseca januarja 2022 bomo v 1. razred za šolsko leto 2022/23 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016, pa tudi otroke, ki so bili rojeni leta 2015 in jim je bilo po sklepu komisije šolanje začasno odloženo.


Postopek vpisa bo potekal v matični šoli in na podružnici po terminsko usklajenem razporedu in ob upoštevanju veljavnih ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. Starši boste o datumu in poteku vpisa obveščeni z vabilom po klasični pošti.

Vsa vprašanja v povezavi z vpisom lahko naslovite na elektronski naslov svetovalna.sluzba@obdravinji.si.

Šolska svetovalna služba