Učenci in učenke 8. c razreda in 9. razredov so varno prispeli v CŠOD.