Naši devetošolci in devetošolke se v tem tednu nahajajo v CŠOD v Bohinju. Pouk in učne vsebine se v veliki meri izvajajo na prostem, veliko je izkušenjskega učenja in veliko gibanja.

Prava vrednost bivanja v CŠOD pa je druženje s sovrstniki, brez telefonov, v pravi in pristni interakciji drug z drugim. Veliko je pogovorov in veliko je smeha.

Imamo se lepo in resnično smo veseli medsebojnega druženja.  

Devetošolci, devetošolke in učiteljice spremljevalke