V preteklih mesecih šolskega leta so učenci pridno ločevali hrano v času malice, odpadke po koših, urejali ekokotičke, zbirali pokrovčke, brali ekoknjige …

Pri ločevanju odpadkov in urejenosti razredov so bili najbolj vestni učenci 5. b, 9. c in 5. a, največ pokrovčkov pa so prinesli učenci 1. a, 2. b in 3. b razreda.

Razredi z največ zbranimi točkami, 1. a, 7. a in 2. razred podružnice Tepanje, so se 5. 5. 2023 v KD Slovenske Konjice udeležili zaključne prireditve z naslovom Odgovorno do okolja. Ta dan je potekal tudi prvi občinski Ekoparlament, kjer so sodelovale ANA LAINŠČEK KRALJ, HANA ŽUGELJ, NEJA GOLEŠ, MANUELA TOMŠIČ in AJDA OVČAR. Ekopredstavniki OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro in OŠ Loče so predstavljali projekte, ki potekajo na šolah, ter se pogovarjali o problematiki zavržene hrane, s katero se srečujemo na vseh šolah. Izmenjevali so mnenja in podajali predloge za morebitne izboljšave. Skupne ugotovitve so predstavili na zaključni prireditvi.

V avli KD so si učenci ogledali razstavo likovnih izdelkov na temo Hrana ni za v smeti, na kateri so sodelovali tudi učenci naše šole. Učenki Natalija Rečnik in Ema Stanojević sta prejeli nagrado strokovne komisije, katere vodja je bil g. Milan Lamovec – Didi, Ema pa je za svoje likovno delo zbrala največ pokrovčkov, ki so se zbrali v posodi pod njeno sliko, in tako dobila še nagrado občinstva.

Dogodek je organiziralo JKP Slovenske Konjice, v sodelovanju z OŠ Pod goro, OŠ Loče in OŠ Ob Dravinji.