Učenci in učenke 5. razredov so varno prispeli v šolo v naravi.

Vodstvo šole